Postboks 2501 ,  7729  Steinkjer |  Tel:74 13 46 60 |   Fax:74 13 46 61 |  Epost:post@tfou.no

Publisert: 26. september 2008

Bra ungdomsmiljø i Eidsvoll og Hurdal kommuner

......
 
BRA MILJØ: - Ingen dramatiske tiltak synes å være nødvendig Eidsvoll og Hurdal, sier seniorrådgiver Gunnar Nossum, Trøndelag FoU som har vært prosjektansvarlig for undersøkelsen.
 

Ungdomsskoleelevene i Eidsvoll og Hurdal kommuner er fornøyde og har normal og sunn atferd både på fritiden og i skolen. De er fysisk aktive, få bruker rusmidler, men det er en del ”knuffing” mellom ungdommene.

Av: Morten Stene

Ungdommene i Eidsvoll og Hurdal kommuner har det gjennomgående bra, viser en undersøkelse gjennomført ved Råholt ungdomsskole, Vilberg ungdomsskole, Feiring skole og Hurdal ungdomsskole av Trøndelag Forskning og Utvikling AS.  
 
- Ingen dramatiske tiltak synes å være nødvendig, sier seniorrådgiver Gunnar Nossum, Trøndelag FoU. Men enkeltelever opplever sider ved oppveksten som strevsom. Disse bør man fange opp.
 
Undersøkelse har sett på fritidsvaner, bruk av rusmidler, mobbing og fysisk aktivitet. 740 ungdommer har deltatt i undersøkelsen.
 
 
Fritidsvaner
  • Den dominerende fritidsaktiviteten i Eidsvoll og Hurdal er trening og det å være hjemme hos hverandre.
  • Deltagelse i foreninger og bruken av klubber er relativt beskjeden. De som deltar gjør det for å lære eller ha det gøy.
Bruk av rusmidler
  • Seks prosent av ungdommene som røyker daglig og tre prosent som bruker snus daglig. Åtte av ti ungdommer har aldri røkt eller brukt snus.
  • Sju av 10 ungdommer har ikke vært beruset. Omtrent fem prosent oppgir at de drikker alkohol minst en gang per uke. Antall ganger man har vært beruset øker med alderen, og flere gutter enn jenter oppgir å ha vært beruset. Alkoholen skaffes ved at andre ungdommer kjøper for dem.
  • Bruken av narkotika er liten. 21 personer oppgir å ha prøvd hasj. Svært få har prøvd andre narkotiske stoffer.
Mobbing
  • Over 300 ungdommer ha vært involvert i mobbing på en eller annen måte. Skolen er det viktigste stedet for mobbing. Få er misfornøyd med tilværelsen.
  • Omtrent halvparten av ungdommen oppgir at de har vært utsatt for voldelige handlinger (slag, slåssing).
  • En av tre har nasket.
 
Fysisk aktivitet
  • En av fire driver daglig med idrett eller mosjon, og omtrent halvparten av ungdommene driver idrett en gang i uka. Guttene er markert mer idrettsaktive enn jentene.
 
Rapport:

 

Se artikkel 1 i Romerikes Blad  -  Se artikkel 2 i Romerikes Blad