29. november 2015

  Til startsiden

  Om TFoU
  Dette gjør vi
  Publikasjoner
  Prosjekter
  Medarbeidere
  Referanser
  Kontaktinfo
  Nyheter
   

 

Kronikker

TFoU på forskning.no

Ledige stillinger

... når kunnskap betyr noe!  

     
TFoU nyheter p RSS/XML.

 

Publisert: 31. mai 2012

Besøkte fru Paulsen

......
 
FIKK SE: Ingrid Haug Olsen, Ressurssenter for Demens, fortalte om demonstrasjonsleiligheten Fru Paulsen.
 

Medarbeidere fra Steinkjer, Verran, Inderøy og Snåsa kommune fikk demonstrert velferdteknologi i praksis nylig.
– Vi arbeider med et mulig prosjekt for å lære om ny praksis for bedre velferd samme med INVEST-kommunene (Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa), sier Inger Marie Bakken, Trøndelag Forsking og Utvikling. Markedet er umodent så utprøving, testing og tilpassing er nødvendig for å lykkes.


Av: Morten Stene

Nylig inviterte Trøndelag Forskning og Utvikling rådmenn og helsearbeider fra Steinkjer, Verran. Inderøy og Snåsa kommune seg til fru Paulsen. I disse dager bygger Ressurssenter for demens i Sør-Trøndelag opp en midtnorsk fru Paulsen-leilighet ved Trondheim bytorg.

Fru Paulsens leilighet

TRENE PÅ TEKNOLOGI: Tjenesteenhetsleder
Marit Strugstad, Egge helsetun,
fortalte om arbeidet med å innrede
opptreningsleilighetene med velferdsteknologi.

Fru Paulsen er en demonstrasjonsleilighet for velferdsteknologi, opprinnelig utviklet av Sintef, Abelia og Bærum kommune, for å skaffe kunnskap om bruk av smarte løsninger og teknologi for å gjøre hverdagen bedre og lettere for eldre og syke.

- Det snakkes mye om velferdsteknologi innen pleie- og omsorgstjenestesektoren i Norge, sier avdelingsleder Inger Marie Bakken, Trøndelag Forsking og Utvikling.  Fru Paulsens leilighet kommuniserer på en enkel og lettfattelig måte hvilke muligheter som finnes innenfor området.

Velferdsteknologisk laboratorium på Egge
- Steinkjer kommune innreder to opptreningsleiligheter med velferdsteknologi, fortalte tjenesteleder Marit Strugstad, Egge helsetun, på seminaret. Vi trenger alle å lære, både framtidige brukere, pårørende og pleie og omsorgsmedarbeideren. I neste omgang vil vi invitere DMS-samarbeidskommunene Inderøy, Verran og Snåsa inn i prosjektet.

Både kommunene og leverandørene er ganske umodne når gjelder velferdsteknologi slår en ny undersøkelse fra Kommunenes Sentralforbund fast.

Tjenestene viktigere enn teknikken

INVITERTE: Birgitte Johansen, Trygve Wannebo,
Inger Marie Bakken og Marit Solbjør,
alle Trøndelag Forskning og Utvikling
sto bak seminaret.

- Utgangspunktet for dagens velferdsteknologi er kjent teknologi koblet sammen på smarte måter, sier seniorrådgiver Trygve Wannebo, Trøndelag Forskning og Utvikling. Han har tidligere vært med og utviklet Fru Paulsen-konseptet.

 - Den som blir med på utviklingen i startfasen har store muligheter for å påvirke hvordan området vil utvikle seg framover, sier Wannebo. Det er viktig at bestillerne tar styringen og stiller krav til leveransene.

 - Den viktigste utfordringen er ikke teknikken, med å utvikle tjenester og organisasjonen, understreket Wannebo.

 Levende laboratorier
- Signalene fra Norges forskningsråd er at det skal satses på praksisnær tjenesteutvikling i offentlig sektor framover, fortalte seniorforsker Birgitte Johansen, Trøndelag Forskning og Utvikling, som kom rett fra et informasjonsmøte med forskningsrådet.

Levende laboratorier er et ord som brukes om satsingen framover, og det innebærer i stor grad å prøve ut ting i virkeligheten, sa Johansen 

18 DELTAGERE: Både ledere og helsemedarbeidere fra Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa kommune var med på seminaret.

Videoer

Kilder

Les mer om Senter for velferdsteknologi.Les mer om:
Marit Solbjør
Trygve Jørgen Wannebo
Birgitte Ljunggren
Inger Marie  BakkenSist endret 31.05.2012     Utskriftsvennlig side Skriv ut artikkel Tips en venn   Kontakt oss               [ Tilbake ]Nyheter
Fra frivillig innsats til offentlig velferd 26.11.2015
Kunnskap for tjenestedesign 23.11.2015
Spør 4.322 kommuneansatte 19.11.2015
Disker opp med DiSC 16.11.2015
Jakt og fiske verdt 15 mill. kroner 09.11.2015
Veiledet masterstudent i helsevitenskap 05.11.2015
Regionaliseringen utfordrer Steinkjerregionen 02.11.2015
                  Nyhetsarkiv...


I pressen
4322 spørres ut om reform [Steinkjer-Avisa] 20.11.2015
Statlige jobber skal lokke nordtrønderne [Trønder-Avisa] 05.11.2015
Vil legge ned to skoler i Nærøy [Namdalsavisa] 04.11.2015
700 arbeidsplasser kan forsvinne i Steinkjer [Adressa.no] 03.11.2015
Kan miste 1200 innbyggere [Trønder-AVisa] 03.11.2015
Steinkjers rolle i Stor-Trøndelag [NRK.no] 02.11.2015
Felles fylke kan gi 650 tapte arbeidsplasser [NRK.NO] 02.11.2015
                   Arkiv....

  Motta nyhetsbrev
 Eposadresse
 

 Type/frekvens
 
Oppsamlet pr. uke 
 S? raskt som mulig