31. januar 2015

  Til startsiden

  Om TFoU
  Dette gjør vi
  Publikasjoner
  Prosjekter
  Medarbeidere
  Referanser
  Kontaktinfo
  Nyheter
   

 

Kronikker

TFoU på forskning.no

Ledige stillinger

... når kunnskap betyr noe!  

     
TFoU nyheter på RSS/XML.

 

Publisert: 28. mai 2012

En milliard i regionale NTE-inntekter

......
 
VIKTIG: NTE er en svært viktig bedrift i Nord-Trøndelag, og står for omlag fire prosent av total bosetting og sysselsetting. Samfunnsøkonom Roald Sand ved Trøndelag Forskning og Utvikling har laget samfunnsregnskap for NTE i 2011.
 

Energiselskapet NTE bidro i 2011 med i alt en milliard kroner i inntektsvirkninger i Nord-Trøndelag, og ga eier Nord-Trøndelag fylkeskommune nærmere 200 millioner kroner mer å rutte med. Dessuten skaper konsernet grunnlag for 2.180 arbeidsplasser i fylket, og står dermed for cirka fire prosent av sysselsetting og bosetting i Nord-Trøndelag. Dette viser samfunnsregnskapet som Roald Sand i Trøndelag Forskning og Utvikling har laget for NTE i 2011.

Av: Anne Sigrid Haugset

NTE er Nord-Trøndelags største industribedrift. Virksomheten med i alt 886 arbeidsplasser i fylket skapte verdier for 1,7 milliarder kroner i 2011. Samfunnsøkonom Roald Sand i TFoU har regnet ut at inntektsvirkningene fra NTE i Nord-Trøndelag fylke er på en milliard kroner for 2011.

Lønn, skatt og økt omsetning
- NTE bidrar til inntekt og verdiskaping i Nord-Trøndelag gjennom lønn til NTE-ansatte som bor i fylket, gjennom skatter og avgifter til fylke og kommuner, avkastning til eieren Nord-Trøndelag fylkeskommune, omsetning hos øvrig næringsliv og gjennom sponsing og gaver til lag, foreninger og kulturliv, sier Sand.

Nesten halvparten av inntektsvirkningene er lønn til ansatte. Samfunnsregnskapet viser dessuten at NTE bidrar til 282 millioner kroner i økt omsetning hos øvrig næringsliv i fylket.

Inntekt til fylke og kommuner
Siden NTE er et offentlig eid selskap pløyes mye av inntektene fra virksomheten tilbake til fellesskapet, gjennom utbytte og avkastning på ansvarlig lån til eier Nord-Trøndelag fylkeskommune.

For kommunene er inntektsvirkningene størst i Steinkjer, hvor NTE har sitt hovedkontor og hovedtyngden av ansatte er bosatt og betaler skatt. Men også Meråker, Namsskogan, Grong og Røyrvik har betydelige NTE-inntekter, gjennom avgifter på kraftproduksjon i kommunene.

- I 2011 fikk eier Nord-Trøndelag fylkeskommune tilført i alt 197 millioner kroner i ekstra inntekter, mens kommunene i Nord-Trøndelag fikk i alt 94 millioner kroner i inntekter til kommunal drift og investeringer, sier Sand.

Skaper 2.180 arbeidsplasser
Sand slår dessuten fast at NTE styrker sysselsettingen i fylket med om lag 2.180 arbeidsplasser hvorav 886 arbeidsplasser i NTE og 1294 arbeidsplasser i annen virksomhet. Anslaget på arbeidsplasser i annen virksomhet kommer fra en regionaløkonomisk analyse av inntektsvirkningene NTE gir i Nord-Trøndelag.

- Vi kan derfor konkludere med at NTE genererer grunnlag for 3,5 til 4 prosent av sysselsettingen og bosettingen i Nord-Trøndelag. Med regionalt eierskap og et sterkt fokus på å utvikle regionen gir dette betydelige samfunnsvirkninger i et fylke hvor bare 20 prosent av befolkningen har gode pendlingsmuligheter ut av fylket, sier Roald Sand i oppsummeringen av samfunnsregnskapet.

Samfunnsregnskap
Et samfunnsregnskap viser inntekter/gevinster og kostnader/ulemper for berørte parter og samfunnet. I denne analysen er formålet å se på:

  • foretakets sysselsetting og interne verdiskaping
  • hvordan intern verdiskaping fordeles på ulike interessenter
  • sysselsetting og verdiskaping hos underleverandører i Nord-Trøndelag
  • samlet sysselsettingvirkning i Nord-Trøndelag

Analysene er basert på NTEs regnskapstall og utført ved hjelp av analysemodellen PANDA (plan og analysesystem for næringsliv, demografi og arbeidsmarked).

Referanse:
Sand, Roald (2012): Samfunnsregnskap for NTEs virksomhet i 2011. Arbeidsnotat 2012:9. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.Les mer om:
Roald SandSist endret 21.05.2012     Utskriftsvennlig side Skriv ut artikkel Tips en venn   Kontakt oss               [ Tilbake ]www.tfou.nowww.tfou.notfou.no

Nyheter
Ny artikkelsamling 29.01.2015
Nettverksentreprenører bidrar til utvikling 26.01.2015
En brukbar oppfinnelse 22.01.2015
Laget hefte om nærdemokrati 19.01.2015
Søker kontorleder 15.01.2015
Kulturinkubasjon er nettverksarbeid 12.01.2015
Geograf med planarbeidserfaring 08.01.2015
                  Nyhetsarkiv...


I pressen
Spørreundersøkelse blant barnehagestyrere og barnehageeiere [udir.no] 30.01.2015
Tømmer for 4,6 milliarder [Namdalsavisa] 14.01.2015
Skal hjelpe [Lokalavisa VN] 14.01.2015
Forskerjobb [Trønder-Avisa] 13.01.2015
Organisering av arbeidet med radiobjeller i Troms [fmtr.no] 07.01.2015
Barnevernvakta utsettes [Trønder-Avisa] 06.01.2015
Hvorfor gikk det galt med Rock City? [T-A.no] 01.01.2015
                   Arkiv....

  Motta nyhetsbrev
 Eposadresse
 

 Type/frekvens
 
Oppsamlet pr. uke 
 S raskt som mulig


 

  Postboks 2501 7729 Steinkjer | Tel:74 13 46 60 | Fax:74 13 46 61 |  Epost: post@tfou.no           Webredaktør            Powered by Softdata